Zip 50 2T E2 (2009-2015)
Πρόθεμα αρ. πλαισίου: LBMC25E0 / LBMC25E1 Πρόθεμα κινητήρα: C25EM
Zip 50 2T E2 SP (2006-2013)
Πρόθεμα αριθμού πλαισίου: ZAPC25000 Πρόθεμα κινητήρα: C25AM
Zip 50 4T E4 (2018-2020)
Πρόθεμα αριθμού πλαισίου: LBMCA2100 / LBMCA220 Πρόθεμα κινητήρα: CA21M
Zip 50 4T 25Km/h E2 (2006-2016)
Πρόθεμα αριθμού πλαισίου: LBMC25C00 / LBMC25D0 Πρόθεμα κινητήρα: M25CM / C25DM
Zip 50 4T E2 (2006-2013)
Πρόθεμα αριθμού πλαισίου: LBMC25C Πρόθεμα κινητήρα: C25CM
Back to Top